รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Update Delete


บทความ: รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการ
เอกสารประกอบ

สร้างโดย golf
สร้างวันที่ 12 มิ.ย. 2021 19:48:11
แก้ไขวันที่ 12 มิ.ย. 2021 19:53:24
เปิดทั้งหมด 67 ครั้ง