รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Update Delete


บทความ: รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการ
เอกสารประกอบ

สร้างโดย golf
สร้างวันที่ 12 มิ.ย. 2021 19:48:11
แก้ไขวันที่ 1 ธ.ค. 2022 15:50:57
เปิดทั้งหมด 146 ครั้ง