สรุปรายงานผลการประชุม/อบรม ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากร

Update Delete


บทความ: รายงานสรุปผลการดำเนินการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรโรงพยาบาลถลางประจำปี 2564 ผ่านระบบระบบ Line Video Call
เอกสารประกอบ

สร้างโดย golf
สร้างวันที่ 7 มิ.ย. 2021 16:32:27
แก้ไขวันที่ 7 มิ.ย. 2021 16:37:04
เปิดทั้งหมด 44 ครั้ง