ประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน

Update Delete


บทความ: ประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
เอกสารประกอบ

สร้างโดย sine
สร้างวันที่ 12 พ.ค. 2021 13:41:41
แก้ไขวันที่ 12 พ.ค. 2021 13:41:41
เปิดทั้งหมด 16 ครั้ง