หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

Update Delete


บทความ: หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน
เอกสารประกอบ

สร้างโดย golf
สร้างวันที่ 24 ก.พ. 2022 10:27:46
แก้ไขวันที่ 24 ก.พ. 2022 10:33:17
เปิดทั้งหมด 163 ครั้ง