ชื่อ - นามสกุล :
น.ส.พรรณ์ภิญา ลีนานนท์
ตำแหน่ง :
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
หน้าที่ :
กรรมการแลผู้ช่วยะเลขานุการ
ที่อยู่ :
358 ม.1 ต.เทพกระษัตี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
Telephone :
-
Email :
-
กลุ่ม / แผนก :
คณะกรรมการบริหาร