ชื่อ - นามสกุล :
น.ส.สายชล อาจขาว
ตำแหน่ง :
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
หน้าที่ :
กรรมการ
ที่อยู่ :
358 ม.1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
Telephone :
-
Email :
-
กลุ่ม / แผนก :
คณะกรรมการบริหาร