: : ข้อมูลส่วนตัวของคุณ : :

[ aom ]
ชื่อ-นามสกุล : 
สุภาวดี สายวารี
ชื่อเล่น : 
วันเกิด : 
19/8/2527
อายุ : 
27
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
supavadee_aom2654@hotmail.com  
ที่อยู่ : 
อำเภอ : 
จังหวัด : 
ภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
อาชีพ : 
คอมพิวเตอร์
การศึกษา : 
ปริญญาตรี