[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.0
personnel
 
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 96 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ชื่อ :
รหัส
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

   ท่านคิดว่าโรงพยาบาลถลางควรปรับปรุงด้านไหนมากที่สุด


  1. อาคารสถานที่
  2. บุคลากร
  3. ระบบบริการผู้ป่วย
  4. ทำเลที่ตั้ง
  5. ระบบเทคโนโลยี


e-Learning

แผนผังหน่วยงาน
เธ„เธ“เธฐเธเธฃเธฃเธกเธเธฒเธฃเธšเธฃเธดเธซเธฒเธฃ
Click เพื่อดูประวัติ
นายแพทย์บรรพต ปานเคลือบ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลถลาง
รองกรรมการ
Click เพื่อดูประวัติ
นางจันทรา งานวิวัฒน์ถาวร
ทันตแพทย์ เชี่ยวชาญ
กรรมการ
Click เพื่อดูประวัติ
นางกฤชสร ถิรตันติกุล
หัวหน้ากลุ่มพยาบาล
กรรมการ
Click เพื่อดูประวัติ
นางสุรางค์ศรี ศีตมโนชญ์
นวก. สาธารณสุข ชำนาญการ
กรรมการ/เลขานุการ
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวศุภดี หยูด้วง
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคบริการ
กรรมการ
Click เพื่อดูประวัติ
นางแสงดาว พรหมขันธ์
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ
Click เพื่อดูประวัติ
นางรัชนีกร ถิรตันตยาภรณ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
กรรมการ
Click เพื่อดูประวัติ
นายวิทยา แกล้วกล้า
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
กรรมการ
Click เพื่อดูประวัติ
น.ส.สายชล อาจขาว
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
กรรมการ
Click เพื่อดูประวัติ
น.ส.พูแพง แตงเหมาะ
นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
กรรมการ
Click เพื่อดูประวัติ
น.ส.พรรณ์ภิญา ลีนานนท์
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
กรรมการแลผู้ช่วยะเลขานุการ
Script Version 2.0


Based on : ATOMYMAXSITE Modified to