[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.0
 
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 96 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ชื่อ :
รหัส
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

   ท่านคิดว่าโรงพยาบาลถลางควรปรับปรุงด้านไหนมากที่สุด


  1. อาคารสถานที่
  2. บุคลากร
  3. ระบบบริการผู้ป่วย
  4. ทำเลที่ตั้ง
  5. ระบบเทคโนโลยี


e-Learning


  
โรงพยาบาลถลางเป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิที่มีคุณภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ ผู้ให้บริการมีความสุข


news 15-09-2563 ( 41 / ) โดย warunee[ 15 ก.ย. 2563 ]
ขอเชิญร่วม โครงการบำเพ็ญพระกุศล โครงการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID 19 ขอความร่วมมือลงทะเบียน ผ่าน QR-Code เพื่อความสะรวด รวดเร็วในการรับบริการ สามารถลงทะเบียน ออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
news 09-09-63 ( 142 / ) โดย warunee[ 9 ก.ย. 2563 ]
ด้วย โรงพยาบาลถลาง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้าง ชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) ประเภทเงินบ ารุงฯ โรงพยาบาลถลาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
news 25-8-63 ( 29 / ) โดย warunee[ 26 ส.ค. 2563 ]
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย (ปรุงสำเร็จ)
news 25-8-63 ( 14 / ) โดย warunee[ 26 ส.ค. 2563 ]
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาทางห้องปฏิบัติการ
news 25-8-63 ( 15 / ) โดย warunee[ 26 ส.ค. 2563 ]
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลชนิดชุดรับภาพสารกึ่งตัวนำ และเครื่องอ่านแปละแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล พร้อมระบบจัดเก็บรับ-ส่ง
news 25-8-2563 ( 41 / ) โดย warunee[ 25 ส.ค. 2563 ]
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง
news 10-8-63 ( 28 / ) โดย warunee[ 11 ส.ค. 2563 ]
📢ขอเชิญชวนสตรีที่มีอายุ 30-70 ปี 📌สิทธิการรักษาประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) 📌สิทธิการรักษาประกันสังคม "💃เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่อง Mammogram💃" 🚩ติดต่อสอบถามได้ที่ สถานบริการสาธารณสุข
news 23-07-2563 ( 125 / ) โดย warunee[ 23 ก.ค. 2563 ]
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบารุง
news 5-6-2563 ( 57 / ) โดย warunee[ 5 มิ.ย. 2563 ]
ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก รอบการประเมินที่ 1 (1 คุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563) ของข้าราชการในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2563
news 29-05-2563 ( 50 / ) โดย warunee[ 29 พ.ค. 2563 ]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

24 เม.ย. 2560 : ( 825 / ) โดย 1
NEW 24/4/2560
01465
20 มิ.ย. 2555 : ( 1668 / 1 ) โดย warunee
คลินิกวัยรุ่น
โรงพยาบาลถลางเปิดให้บริการรับปรึกษาปัญหาวัยรุ่น เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์
17 เม.ย. 2552 : ( 2752 / 1 ) โดย admin
หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภายในจังหวัดภูเก็ต
หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภายในจังหวัดภูเก็ต

( 109 / ) โดย admin[ 13 ก.ย. 2562 ]
ประกวดราคาเช่าซื้อเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณออกภาพเอ็กซเรย์ และชุดแปลงสัญญาณภาพ
news 5/02/2562 ( 267 / ) โดย warunee[ 5 ก.พ. 2562 ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ห ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bodding
news 5/02/2562 ( 244 / ) โดย warunee[ 5 ก.พ. 2562 ]
ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์บันทึกข้อมูบผู้รับบริการจำนวน 6 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E -bidding
news 02/01/2562 ( 239 / ) โดย herogolf[ 2 ม.ค. 2562 ]
ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดอัตโนมัติ จำนวน 23 รายการ ของโรงพยาบาลถลาง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
news 20/10/2561 ( 245 / ) โดย warunee[ 25 ธ.ค. 2561 ]
ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
news 2/12/2561 ( 227 / ) โดย warunee[ 25 ธ.ค. 2561 ]
ขออนุญาตนำหนังสือสือความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานขึ้นเว็บไซต์
news 20/12/2561 ( 226 / ) โดย warunee[ 25 ธ.ค. 2561 ]
ขออนุมัตินำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีไปเผยแพร่ ทางเว็บไซต์
news 20/12/2561 ( 247 / ) โดย warunee[ 25 ธ.ค. 2561 ]
ขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์
news 20/12/2561 ( 207 / ) โดย warunee[ 25 ธ.ค. 2561 ]
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
news 25/12/2561 ( 232 / ) โดย warunee[ 25 ธ.ค. 2561 ]
ประกาศมาตรการและแนวทางการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

24 ก.ย. 2558 : ( 448 / ) โดย warunee

24 ก.ย. 2558 : ( 450 / ) โดย warunee

24 ก.ย. 2558 : ( 415 / ) โดย warunee

24 ก.ย. 2558 : ( 721 / ) โดย warunee[ 16 พ.ค. 2561 ] news 16/05/2561 ( 296 / ) โดย warunee
[ 10 มี.ค. 2560 ] NEW 10/3/2560 ( 467 / ) โดย warunee
[ 2 มิ.ย. 2559 ] NEW 2/6/2559 ( 421 / ) โดย warunee
[ 7 เม.ย. 2559 ] NEWS 6/4/2559 ( 420 / ) โดย warunee
[ 17 ส.ค. 2558 ] การแต่งกายของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสาธารณสุข ( 630 / ) โดย warunee
[ 11 ส.ค. 2558 ] ขอเชิญเป็นเกียรติร่วมงานมหกรรม "รวมพลังอาหารปลอดภัย คนไทยสุขภาพดี จังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 1" ( 659 / ) โดย warunee
[ 11 ส.ค. 2558 ] ขอเชิญประกวดมิวสิควีดีโอ ( 454 / ) โดย warunee
[ 5 ส.ค. 2558 ] แสดงความจำนงลาศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ ประจำปี 2558 ( 509 / ) โดย warunee
[ 19 มิ.ย. 2558 ] ขอเชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 ( 479 / ) โดย warunee
[ 19 มิ.ย. 2558 ] ขอให้เร่งรัดดำเนินการตามมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือไวรัสโคโรนา ( 1385 / ) โดย warunee
หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
00052 : ตำแหน่งงานว่าง(2,673/7)
aom
21 พ.ย. 2556 : 21:49
00047 : เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ต่อยอดระบบเพื่อให้ใช้งานบนสมาร์ทโฟนด้วยภาษาเดลไฟ”(1,217/2)
delsnet
14 พ.ค. 2556 : 12:35
00044 : การทำฟันปลอม(1,310/2)
patcharee
15 มี.ค. 2556 : 16:23
00042 : มีบริการจัดฟัน(3,921/5)
toeyao
6 มี.ค. 2556 : 00:40
00039 : ขอประชาสัมพันธ์โปรแกรมควบคุมค่าใช้จ่ายยานพาหนะ(1,020/1)
delsnet
28 ธ.ค. 2555 : 16:52
00038 : ช้ามาก(1,338/6)
prachachon
6 ธ.ค. 2555 : 16:06
00036 : เรื่องผ่าฟันคุดค่ะ(2,261/4)
sunaree
1 พ.ย. 2555 : 18:11
00034 : ใจเขาใจเรา..2ครั้งแล้วที่เจอปัญหากับตัวเอง(2,086/12)
man
24 ส.ค. 2555 : 10:22
00029 : เปิดรับสมัครงานด้านคอมพิวเตอร์บ้างไหม(1,753/5)
aom
24 มี.ค. 2555 : 03:43
00028 : ทันตกรรม(3,455/11)
Sugarview
8 ม.ค. 2555 : 11:13
นางสุรางค์ศรี ศีตมโนชญ์
นวก. สาธารณสุข ชำนาญการ
กรรมการ/เลขานุการ


<< ตุลาคม 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

10 กิจกรรมใน 1 เดือนข้างหน้า

 เริ่มนับ 5 เม.ย. 2554
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
20 คน
สถิติเดือนนี้
612 คน
สถิติปีนี้
8038 คน
สถิติทั้งหมด
90697 คน
(Show/hide IP)


 Script Version 2.0


Based on : ATOMYMAXSITE Modified to